listOverview

DATABASE ADMINISTRATION

Indlæsning af data på PCGerda- og LAS-form til Gerda-databasen foregår ved at uploade filer (menu-punktet "Upload"). I filerne refereres der til projekter, projektdeltagere, geoelektiske instrumenter, tolkningssoftware, etc. Disse dataformer kaldes stamdata i modsætning til måledata og modeldata, som samlet kaldes geodata

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner m.h.t. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter, etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet i et særskilt dokument.

Der er også et særskilt dokument, som beskriver, hvorledes Model Edition håndteres bedst muligt.

Vedligeholdelse af stamdata

Før f.eks. et måledatasæt kan indlæses, skal det projekt, som datasættet refererer til, være oprettet i GERDA-databasen. Tilsvarende skal de optage-instrumenter, der er blevet brugt, findes i databasen. Til dette formål findes der en række webmoduler ( Bemærk Man skal tildeles specielle rettigheder i GERDA-databasen for at kunne opdatere stamdata. Henvendelse ang. dette pr. e-post til gerda postkassen eller på tlf. 3814 2557):

Instrument(s) create new instrument individuals(senders, receivers, cables, receivercoils, switchboxes etc.). Maintain and update information about existing instrument individuals Create Instrument

Instrument types create new instrument types (senders, receivers, cables, receivercoils, switchboxes etc.). maintain and update information about existing instrument types Create Instrumenttype

Participants Create new participants for projects. These participants can be attached to projects as either contractors, clients or consultants Create Party

Region(s) Create new regions that can be attached to projects. Maintain and update information about existing regions Create Region

Software Create new software versions, maintain and update existing software versions Create Software

Software Type Create new Software types, maintain and update information about existing software types Create Softwaretype

Project Create new projects. maintain and update information about the existing projects. Create Project

After updating the data, you can download an empty pcgerda-database, containing all the current data in the tables click here to download empty database