Data på de forskellige udvekslingsformater kan uploades og indlæses i GERDA-databasen.

Data på PCGerda-format og data på LAS-format samt seismikdata (SegY-format) uploades ved at data-filen overføres (evt. i zippet form) til GERDA-serveren v.h.a. en web-side. Derefter kører et eller flere programmer, som indlæser data i databasen. Upload-siderne kan tilgås ved klik på et af følgende link: PCGerda , LAS og seismik.

Seismik rådata uploades ved at vælge 'Attach rawdata' under den linie som de seismiske data skal knyttes til.

Før man kan upload'e data til GERDA-databasen, skal man registreres som dataleverandør. Dette sker ved henvendelse pr. e-post til Gerda Postkassen

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner m.h.t. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter, etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet i et særskilt dokument.