Felter i DSETSW

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
SOFTWARE Identification of the specific data processing software version used, e.g. dk.au.geofysik.sitem.1.32 VARCHAR2 64 0 GER$SOFTWARE_LIST