Felter i PARTY

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
PARTY x Identification of Party. E.g. 'dk.geus'. VARCHAR2 128 0
NAME x Name of Party. E.g. 'Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse'. VARCHAR2 128 0
DEPARTEM Department or subdivision. E.g. 'Kvartær- og maringeologisk afdeling'. VARCHAR2 128 0
BUILDING Building name, typically blank VARCHAR2 128 0
STREET Street name and house number, including floor or suite if needed. E.g. 'Thoravej 8'. VARCHAR2 128 0
POBOX P.O. Box. E.g. '100'. VARCHAR2 128 0
POSTCODE Postcode. E.g. '2400'. NUMBER 4 0
POSTALCODE Postal code/zip code. Reserved for future international use. VARCHAR2 128 0
POSTDISTR Postal district or city. In Danish addresses e.g. 'København NV'. In international addresses the city if an area is needed. VARCHAR2 128 0
AREA Area, state or province. Reserved for future international use. VARCHAR2 128 0
COUNTRY Country VARCHAR2 128 0
PHONE Telephone number nationally like '3814 2000' or internationally like '+45 3814 2000' or with extensions like '9815 8533 - 323'. VARCHAR2 32 0
FAX Fax number, nationally like '3814 2050' or internationally like '+45 3814 2050'. VARCHAR2 32 0
MAIL Standard internet mail-adress like 'geus@geus.dk'. VARCHAR2 254 0
WEB Standard internet web-URL like 'http://www.geus.dk'. VARCHAR2 254 0
CONTPERSON Full name of legal contact person. VARCHAR2 128 0
NOTE Note (or comment) to the Party VARCHAR2 254 0
INSERTDATE Date and time when record was inserted in the GERDA-database DATE 7 0
INSERTUSER VARCHAR2 30 0
UPDATEDATE DATE 7 0
UPDATEUSER VARCHAR2 30 0