Felter i PROJECT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
PROJECT x Identification of Project VARCHAR2 128 0
NAME x Name of project VARCHAR2 128 0
NOTE Notes (comments) to the project. VARCHAR2 254 0