Felter i PROJREGI

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
PROJECT x Identification of Project VARCHAR2 128 0
REGION x Region(s) covered by the project. E.g. counties VARCHAR2 64 0 GER$REGION_LIST