Felter i SWLST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
SOFTWARE Identification of the specific software version used, e.g. dk.au.geofysik.em1dinv.1.32 VARCHAR2 64 0
TYPE Identification of the software type used, e.g. dk.au.geofysik.em1dinv VARCHAR2 64 0 GER$SOFTWARETYPE_LIST
SWVERS Software version number VARCHAR2 128 0
SWBUILDNO The build number of the specific software version VARCHAR2 64 0
COMPDATE Date and time when the specific software version is compiled DATE 7 0
LONGTEXT Description of the specific software version VARCHAR2 128 0
NOTE Notes or comments to the specific software version VARCHAR2 254 0
INSERTDATE Date and time when the software was created in the GERDA-database DATE 7 0
INSERTUSER Username of person who created the software in the GERDA-database VARCHAR2 30 0