Felter i HALTTYLS

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
ALTTYP NUMBER 8 0
LONGTEXT VARCHAR2 256 0
SORTNO NUMBER 4 0
INSERTDATE DATE 7 0
INSERTUSER VARCHAR2 30 0
UPDATEDATE DATE 7 0
UPDATEUSER VARCHAR2 30 0