Felter i HEMALT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
POSITION Position - counter - see standard GERDA description NUMBER 12 0
ALTTYP Altitude measurement type: 1: radar, 2: laser, 3: bird, 4: barometer NUMBER 8 0 GER$HEMALTITUDETYPE_LIST
ALT Altitude [m] NUMBER 8 3
PROCSTAGE Processing stage number. Raw data = 0, processed data = 1 NUMBER 1 0