Felter i MEPIPDAT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
SEQUENCE Sequence number of the datapoint. NUMBER 8 0
DATANO Number of the time gate/frequency. NUMBER 8 0
INTEGRALC 0 if the IP data datavalue is for a single gate, 1 if the datavalue is integral chargeability NUMBER 1 0
DATAVALUE Chargeability or integral chargeability (for time and frequency domain IP) FLOAT 126 0
DATAVALUESTD Relative standard devation on the datavalue. NUMBER 6 3
DATAVALUEQUAD Imaginary part of the conductivity (for frequency domain IP) FLOAT 126 0
DATAVALUEQUADSTD Relative standard devation on datavaluequad (for frequency domain IP) NUMBER 6 3
PHASELAG Input/output phase difference (for frequency domain IP) NUMBER 6 3
QUALITY >=1 if point is in use NUMBER 1 0