Felter i MEPPULSE

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
WAVEFORM Foreign key to MEPWAVE.WAVEFORM NUMBER 8 0
PULSENO Counter for pulses NUMBER 8 0
TON On-time for pulse (in microseconds) NUMBER 22 0
TOFF Off-time for pulse (in microseconds) NUMBER 22 0
AMPLITUDE Normalized amplitude NUMBER 4 3