Felter i MEPSET

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
SETTINGNO x Set of instrument settings numbered 1, 2, 3, ... NUMBER 4 0