Felter i MEPSETDA

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
SETTINGNO x Set of instrument settings numbered 1,2,3, ... . NUMBER 4 0
SEQUENCE x Number of the type/value-pair (sequentially for each set of instrument settings) NUMBER 4 0
TYPE x Flag for name of setting. Valid codes are fund in the code list MseTyLst in PCGerda NUMBER 22 0 GER$MEPSETTINGTYPE_LIST
NUMVALUE x Setting value, if it is a numerical value NUMBER 22 0
STRVALUE Setting value, if it is a string. VARCHAR2 64 0
UNIT Flag for unit of setting. Valid codes are fund in the code list SetUnLst in PCGerda. NUMBER 22 0 GER$SETTINGUNIT_LIST