Felter i MEPWAVE

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
WAVEFORM Counter for waveforms NUMBER 8 0
WAVETYPE 0 -> Step response, 1-> user defined wave form NUMBER 1 0
NPULSES Number of pulses NUMBER 8 0
DCSTARTINT Start time for DC integration (in microseconds) NUMBER 22 0
DCENDINT End time for DC integration (in microseconds) NUMBER 22 0