Felter i CONTYLST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
CONSTRTYPE NUMBER 2 0
LONGTEXT VARCHAR2 128 0
SORTNO NUMBER 8 0
INSERTDATE DATE 7 0
INSERTUSER VARCHAR2 30 0
UPDATEDATE DATE 7 0
UPDATEUSER VARCHAR2 30 0