Felter i MODSW

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
SOFTWARE Identification of the specific modelling software version used, e.g. dk.au.geofysik.em1dinv.1.32 VARCHAR2 64 0 GER$SOFTWARE_LIST