Felter i ODVMEPPO

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
DAPOSITION x Dataset position (sounding of MEP data) numbered 1, 2, 3, ... . NUMBER 8 0
XUTM x UTM-X coordinate of midpoint or lateral focus point of the sounding of MEP-data. NUMBER 10 3
YUTM x UTM-Y coordinate of midpoint or lateral focus point of the sounding of MEP-data. NUMBER 10 3
ELEVATION Elevation from MSL (in metres) of the groundsurface at midpoint or lateral focus point of the sounding of MEP-data. NUMBER 8 3
GERDAELEVATION Elevation calculated by GERDA from the elevation model specified in the MODEL.GERDAELEVATION_MODEL field NUMBER 8 3