Felter i ODVMODSE

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
DATATYPE Datatype (wenner, schlumberger, paces, mep, tem, etc.) VARCHAR2 64 0 GER$DATATYPE_LIST
DATSUBTYPE Subtype of the dataset, if the dataset has a subtype. For TEM data it is the TEM subtype (the short_text related to the code in TemHea.TemSubType); for MEP data it is a concatenation of the layout type and the layout dimension (MepHea.LayoutType_MepHea.LayoutDim). VARCHAR2 64 0