Felter i ODVPOSET

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
POSITION x 1D models (positions) numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 8 0
SEQUENCE x Setting no numbered 1, 2, 3, ... . NUMBER 8 0
TYPE x Flag for name of setting. Valid codes are fund in the code list OPSTyLst in PCGerda NUMBER 22 0 GER$ONEDVPOSSETTYPE_LIST
NUMVALUE x Setting value, if it is a numerical value NUMBER 22 0
STRVALUE Setting value, if it is a string. VARCHAR2 64 0
UNIT Flag for unit of setting. Valid codes are fund in the code list SetUnLst in PCGerda. NUMBER 22 0 GER$SETTINGUNIT_LIST