Felter i ODVSUPPLLAYER

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
POSITION 1D models (positions) numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 8 0
SUPPLLAYER Layers numbered 1, 2, 3, ... from top to bottom of model NUMBER 4 0
NOSUPPLPARAM Number of different parameters per layer in the model NUMBER 4 0