Felter i ODVSUPPLLAYERPARAM

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
POSITION 1D models (positions) numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 8 0
SUPPLLAYER Layers numbered 1, 2, 3, ... from top to bottom of model NUMBER 4 0
SUPPLPARAM Parameter numbered 1, 2, 3, ... in the same order within all layers NUMBER 8 0
LAYERPARAM Flag for name of Parameter. Valid codes are fund in the code list ODVSupplLayerParamTyLst in PCGerda VARCHAR2 64 0
NUMVALUE Numerical parameter value. NUMBER 22 0