Felter i ONEDVMOD

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
XUTMMIN X-coordinate of south-western corner of circumscribing rectangle NUMBER 10 3
YUTMMIN Y-coordinate of south-western corner of circumscribing rectangle NUMBER 10 3
XUTMMAX X-coordinate of north-eastern corner of circumscribing rectangle NUMBER 10 3
YUTMMAX Y-coordinate of north-eastern corner of circumscribing rectangle NUMBER 10 3
MODSUBTYPE Type of 1D model. The valid types are listed in the codelist. VARCHAR2 64 0 GER$ONEDVMODELSUBTYPE_LIST