Felter i TDVMODSE

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
MODEL Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Model NUMBER 8 0
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
ABSCIPARAM Depth related abscissae of forward response of model and measured data. E.g. GateCenterTime for TEM data, focus depth for all geoelectrical methods. VARCHAR2 20 0
ORDIPARAM Ordinate of forward response and measured data of model. E.g. DbDt or Rhoa for TEM data, Rhoa for geoelectrical data. VARCHAR2 20 0