Felter i PAFILSET

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET NUMBER 8 0
FILENO NUMBER 2 0
SEQUENCE NUMBER 8 0
CHANNEL NUMBER 2 0
TYPE NUMBER 8 0 GER$PAFILESETTINGTYPE_LIST
NUMVALUE NUMBER 22 0
STRVALUE VARCHAR2 64 0
UNIT NUMBER 8 0 GER$SETTINGUNIT_LIST