Felter i SEICDPPOSITION

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset. NUMBER 8 0
XUTM UTM-X-coordinate (in metres) of CDP position. NUMBER 10 3
YUTM UTM-Y-coordinate (in metres) of CDP position. NUMBER 10 3
TERRAINELEVATION The elevation (in metres) of terrain at the CDP position. NUMBER 8 3
GERDAELEVATION Elevation calculated by GERDA from the elevation model specified in the SEIHEA.GERDAELEVATION_MODEL field NUMBER 8 3