Felter i SEISTACKFILE

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET x Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset. NUMBER 8 0
FILEID x Internat numeric Id of SegY file. NUMBER 8 0
STACKTYPE x Flag for type of processing stack. Valid flags are: BasicStack for basic stack, FullStack for full stack, FinalStack for final stack, MigratedStack for migrated stack, DepthConvertedStack for a depth converted stack based on final or migrated stack. VARCHAR2 32 0 GER$SEISTACKTYPE_LIST
SEGYFILE_NAME x Name of SegY file. VARCHAR2 128 0
SEGYFILE_URL x Internet address from which the SegY file can be downloadet. VARCHAR2 254 0
SEGYFILE_HEADER x The SegY file header. VARCHAR2 3300 0
PRESENTATIONFILE_NAME Name of presentation file associated with the SegY file. VARCHAR2 128 0
PRESENTATIONFILE_URL Internet address from which the presentation file can be downloadet. VARCHAR2 254 0