Felter i SEIVELOMODEL

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET x Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset. NUMBER 8 0
DESCRIPTION Description of sound velocity model. VARCHAR2 1024 0
VELOCITYFILE_NAME Name of sound velocity file. VARCHAR2 128 0
VELOCITYFILE_URL Internet address from which the sound velocity file can be downloadet. VARCHAR2 254 0