Felter i SKYDAT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Processing sequence no. NUMBER 6 0
TEMSEGNO The segment number. NUMBER 8 0
POSITION Position NUMBER 8 0
ENDDATE End date and time (no millisec) of data sequence DATE 7 0
STACKSIZE Number of transients in each raw data stack NUMBER 22 0
BEGINDATE Begin data and time (no millisec) of the data sequence DATE 7 0
BEGINDATEMS Millisec. part of BeginDate NUMBER 22 0
ENDDATEMS Millisec. part of EndDate NUMBER 22 0