Felter i SKYDATLIST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Processering sequence no. NUMBER 6 0
TEMSEGNO The segment number. NUMBER 8 0
KEY Flag for processing parameter. The valid flags are seen here. NUMBER 22 0 GER$SKYTEMDATALISTKEY_LIST
VALUE Value is the nummeric or sting value of Key. VARCHAR2 32 0