Felter i SKYDATSEG

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Processering sequence NUMBER 6 0
TEMSEGNO Segment number - relates to the SKYSEG.TEMSEGNO field NUMBER 8 0