Felter i SKYDEVTYPELST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DEVICETYPE Device type code. VARCHAR2 3 0
LONGTEXT Further description of the code. VARCHAR2 256 0
SORTNO Internal GERDA number used sorting the records. NUMBER 4 0
INSERTDATE Date and time when the code is created in the GERDA database. DATE 7 0
INSERTUSER Username of person who created the code in the GERDA database. VARCHAR2 30 0
UPDATEDATE Date and time when the code latest is updated in the GERDA database. DATE 7 0
UPDATEUSER Username of person who has made the last update of the code in the GERDA database. VARCHAR2 30 0