Felter i SKYNAV

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Counter NUMBER 6 0
DEVICETYPE Device type, GP=GPS-reciver, HE=altimeter, PU=Pick up coil, AN=Tiltmeter, RX=Reciver, TX=transmitter VARCHAR2 3 0
DEVICENO Device number NUMBER 6 0
POSITION Counter NUMBER 22 0
BEGINDATE Begin date and time (no millisec) of the data sequence DATE 7 0
ENDDATE End date and time (no millisec) of data sequence DATE 7 0
BEGINDATEMS Millisec. part of BeginDate NUMBER 22 0
ENDDATEMS Millisec. part of EndDate NUMBER 22 0