Felter i SKYNAVDEV

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Counter NUMBER 6 0
DEVICETYPE Device type, GP=GPS-reciver, HE=altimeter, PU=Pick up coil, AN=Tiltmeter, RX=Reciver, TX=transmitter VARCHAR2 3 0