Felter i SKYNAVLIST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Processering sequence no NUMBER 6 0
DEVICETYPE Device type, GP=GPS-reciver, HE=altimeter, PU=Pick up coil, AN=Tiltmeter, RX=Reciver, TX=transmitter VARCHAR2 3 0
KEY Key is a string describing the processing parameter. The valid flags are seen here. NUMBER 22 0 GER$SKYTEMNAVLISTKEY_LIST
VALUE Value is the nummeric or sting value of Key VARCHAR2 32 0