Felter i SKYSEGFILT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
TEMSEGNO Segment number NUMBER 8 0
SEQUENCE Filter no. NUMBER 8 0
TYPE Low pass or high pass filter. It has the value LOWPASS or HIGHPASS VARCHAR2 64 0 GER$SKYTEMSEGFILTTYP_LIST
FILTORDER Filter order, 1=1. order filter, 2=2. order, etc. NUMBER 2 0
CUTOFFFREQ Filter cut off frequency [Hz] NUMBER 22 0
LOCATION Location before or after front gate. If has the value BEFORFRONTGATE and AFTERFRONTGATE VARCHAR2 64 0