Felter i SKYSEGSET

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
TEMSEGNO Segment number NUMBER 8 0
SEQUENCE Counter NUMBER 8 0
TYPE Flag for name of setting. Valid codes are found in the code list SKYSEGSETLST in PCGerda. NUMBER 8 0 GER$SKYTEMSEGSETTYPE_LIST
NUMVALUE Numerical value NUMBER 22 0
STRVALUE String value VARCHAR2 64 0
UNIT Flag for unit of the NUMVALUE. Valid codes are found in the codelist SetUnLst in PCGerda. NUMBER 8 0 GER$SETTINGUNIT_LIST