Felter i SKYSEQ

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal ID (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Counter NUMBER 6 0
PROCNAME Name of processering VARCHAR2 32 0
PROCSTAGE 0 for raw data, 1 for processed data NUMBER 6 0
PROCDATE Processing date DATE 7 0
PROCUSER Processing person VARCHAR2 128 0
PROCFROMTIME Timestamp of first data in the processing sequence when PROCSTAGE=1 DATE 7 0
PROCTOTIME Timestamp of last data in the processing sequence when PROCSTAGE=1 DATE 7 0