Felter i SKYSEQLIST

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
PROCSEQ Processering sequence no. NUMBER 6 0
KEY Flag for name of device type used in the processing sequence. The valid flags are seen here. VARCHAR2 32 0 GER$SKYTEMSEQLISTKEY_LIST
LISTNAME Descriptive name of a group of key and values VARCHAR2 32 0
VALUE Value is the nummeric or sting value of Key. VARCHAR2 32 0