Felter i TEMFILT

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
POSITION x Soundings (positions) numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 8 0
SEGMENT x Segments numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 4 0
FILTER x Filterno numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 4 0
TYPE x The type is either High-pass or low-pass filter. VARCHAR2 20 0
FILTORDER x Filter Order (slope). UNIT? NUMBER 2 0
CUTOFFFREQ x Filter cut off frequency in Hz. NUMBER 22 0
FILTERLOCA Location of filter (in instrument or in receiver coil) VARCHAR2 64 0