Felter i TEMSESET

Feltnavn Obligatorisk Beskrivelse datatype længde præcision kodeliste
DATASET Internal Id (in GEUS' Gerda-database) of Dataset NUMBER 8 0
POSITION x Soundings (positions) numbered 1, 2, 3, ... in order recorded. NUMBER 8 0
SEGMENT x Segments numbered 1,2,3, ... in order recorded. NUMBER 4 0
SEQUENCE x Number of the type/value-pair numbered 1, 2, 3, ... . NUMBER 4 0
TYPE x Flag for name of setting. Valid codes are fund in the code list TSSTyLst in PCGerda NUMBER 22 0 GER$TEMSEGSETTINGTYPE_LIST
NUMVALUE x Setting value, if it is a numerical value. NUMBER 22 0
STRVALUE Setting value, if it is a string. VARCHAR2 64 0
UNIT Flag for unit of setting. Valid codes are fund in the code list SetUnLst in PCGerda. NUMBER 22 0 GER$SETTINGUNIT_LIST