Upload af data til databasen

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase
 
Fra denne side kan du indberette seismiske data til Gerda-databasen i form af SegY filer. Du kan læse mere om SegY formatet på Society of Exploration Geophysiscists hjemmeside, mens en vejledning i brugen af denne indberetningsside samt de mere specifikke krav til de SegY filer, der kan indberettes til Gerda kan læses i Brugermanualen.

Der er udviklet et special-værktøj til indlejring af koordinater i trace headers i filer, hvor der ikke i forvejen der CDP-koordinater. Dette program kan downloades via dette link.
 
 
Emailadresse *
Zip-fil med seismiske data *