Hvad er et log-datasæt?

Et log-datasæt er en samling logs skrevet ind i én las fil. Logs i den samme fil skal være målt inden for samme logging-kampagne i løbet af højest nogle få dage. Logs, der indberettes til Gerda skal være udført i et borehul, der har et DGU nr. Hvis logningen er udført i mere end én stamme i borehullet, skal de respektive logdata indberettes som separate log-datasæt. Hvis der sker udvikling af boringen i løbet af logging-kampagnen, skal logs fra hvert stadie indberettes som individuelle log-datasæt, da boringsoplysningerne i modsat fald ikke ville være dækkende for alle logs i datasættet. Et log-datasæt indeholder enten dybde- eller tidsrelaterede kurver. Hvis kurverne er tidsrelaterede, skal alle data i datasættet være målt i samme dybde. Hvis data er målt i forskellige dybder, skal data fra hver dybde indberettes som individuelle datasæt. Borehullets placering (dvs. utm-koordinater og kote) er registreret i Jupiter, og skal derfor ikke indberettes sammen med log-datasættet.

 

Hvilke filer kan indberettes?

Gerda kan håndtere las-filer i version 2.0 formatet. Las filer kan indberettes enten i rå eller zippet form. Ønskes en præsentations-fil knyttet til las-fil indberetningen, skal denne være i pdf-format og zippet sammen med las filen. Én zip fil kan højest indeholde én las fil og én pdf-fil.

 

Hvordan gør man?

På indberetningssiden (http://gerda.geus.dk/LAS/LasFileServlet) indtastes indberetteres email-adresse (kræver, at man er oprettet i Gerda) og den fil, der skal indberettes vælges. Ved tryk på ’upload’ knappen sendes filen til Gerda-serveren, hvor den behandles. Hvis denne førstebehandling påviser graverende fejl i filen, bliver man gjort opmærksom på disse. Det vil da være nødvendigt at rette i filen og indberette den igen. Hvis der ikke findes graverende fejl, bliver man præsenteret for en side med et antal input-felter. Her har man mulighed for at rette op på eventuelle fejl eller tilføje informationer til indberetningen som ikke stod i den oprindelige fil. Hvad der skal rette op på vil fremgå af en fejl-rapport øverst på siden. Man kan til enhver tid trykke på ’Check filen’ for at få at vide, hvad der mangler før informationerne er klar til at blive indberettet. Når alle fejl er væk, får man øverst en besked om, at man nu kan indberette og knappen ’Indberet’ bliver aktiveret.

Ved tryk på ’Indberet’ knappen sker følgende:

 

Hvad er graverende fejl?

Graverende fejl kan være en af følgende:

STOP.M 198.0 :STOP DEPTH

Linien skal starte med en mnemonic – i dette tilfælde STOP – efterfulgt af et punktum. Umiddelbart efter punktummet kan der komme en enhed, men det er ikke i alle tilfælde nødvendigt. Feltet, der kommer efter første blank-tegn betegnes data, og dette felt skal i alle tilfælde være til stede. Efter data-feltet skal der komme et : og derefter kan der evt. komme en kommentar.

 

Hvad skal være i orden inden man kan indberette?

Før man kan indberette skal alle informationer leve op til de krav, der sættes af Gerda-databasen - ligesom nogle få andre regler skal opfyldes. Database-kravene vil typisk være, at visse felter skal udfyldes (disse er markeret med rød stjerne) og at visse informationer skal være numeriske. En beskrivelse af databasens tabeller og felter kan ses her, mens oplysninger om hvilke af las-filens felter, der indsættes i hvilke database-felter kan ses her (link kommer senere). Her kan der også læses om de regler, der gælder for de enkelte felter.