Upload af data til databasen

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase
 
Dette er den aktuelle list over de logtyper Gerda har kendskab til, samt de enheder der er tilladt for hver type. Skulle der være mangler på listen, bedes dette meddelt til Mikael Pedersen. Disse vil så hurtigst muligt blive tilføjet
 
Gerda logtype Tilladte enheder
DEPTH m
TIME s
 
BHDIP degrees
BHORIENT degrees
CALIPER mm, cm
DENSITY cps, g/cm3
FLOW m/s, cps, rpm, m3/hr, pct
FLUIDCOND ms/cm, µs/cm, mS/m
FLUIDRES ohmm
GAMMA cps, API
GAMMA_SNG cps, API
INDUCTION_CON ms/cm, mS/m
INDUCTION_CON_EX mS/m
INDUCTION_RES ohmm
INDUCTION_RES_EX ohmm
MAGSUSCEP dimensionless
POROSITY cps, pct
POTASSIUM pct
RGUARD140 ohmm
RGUARD300 ohmm
RGUARD38 ohmm
RLATERAL18_8 ohmm
RLATERAL4_8 ohmm
RNORMAL8 ohmm
RNORMAL18_8 ohmm
RNORMAL16 ohmm
RNORMAL32 ohmm
RNORMAL64 ohmm
RNORMAL128 ohmm
SELFPOT mV
SONICAMP mV
SONICDELTATIME usec/m
SONICINTTIME usec
SPOINTRES ohm
TEMPERATURE degC
THORIUM ppm
URANIUM ppm
X-MET3 pct
RWENNER20 ohmm
RGUARD100 ohmm
P_WAVE_VSP m/s
S_WAVE_VSP m/s
RGUARD_RLLS ms/cm, ohmm, mS/m
RGUARD_RLLD ms/cm, ohmm, mS/m
INDUCTION_ILS ms/cm, ohmm, mS/m
INDUCTION_ILD ms/cm, ohmm, mS/m
INDUCTION_IL ms/cm, ohmm, mS/m
P_WAVE_SONIC m/s
Kalium %
Uran ppm
Thorium
Integral Gamma cps, API, cpm
INCLINATION degrees
AZIMUTH degrees
HARDNESS dimensionless
REDOX Eh