Upload af data til databasen

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase
 
Fra denne side kan du indberette borehulslog til Gerda-databasen i form af LAS filer. Du kan læse mere om LAS formatet på Canadian Well Logging Societys hjemmeside, mens en vejledning i brugen af denne indberetningsside samt de mere specifikke krav til de LAS filer, der kan indberettes til Gerda kan læses i Brugermanualen , samt i Las fil felt-beskrivelsen.

En liste over de logtyper, der p.t. er kendt af Gerda kan ses i Log type listen. Tilføjelser til denne liste kan ske ved henvendelse til Mikael Pedersen
 
 
Emailadresse *
Las Fil (evt. zippet) *