Overfladenær geofysik


-

Det er muligt at uploade egne data. Data skal pakkes ind, så de passer til GERDA-formatet.

Vælg mellem følgende formater:

Databasefil

Hent en tom database her, fyld data i og upload den.

LAS-filer

LAS eller zippede LAS uploades her.

Seismiske data

Midlertidigt ude af drift. Kontakt os for yderligere information.

Velkommen til "GERDA"

GERDA indeholder geofysiske data, der hovedsagelig er indsamlet under kortlægningen af områder med særlige drikkevandsinteresser og den nationale grundvandskortlægning. Desuden indeholder den loggingdata indsamlet af GEUS og rådgivende ingeniørfirmaer i undersøgelsesboringer og vandforsyningsboringer.

Databasen indeholder både måledata og tolkninger i form af geofysiske modeller i databasen. Data kan søges frem og vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som fx topografi, overfladegeologi, ortofoto og terrænskygge.

Det er også muligt at fremsøge datasæt via kortsøgning.

Sidder du med eget software og mangler et lagringsformat, så kan du hente en tom GERDA-database her.
Vi tager også imod data. Læs mere under fanebladet "Upload data".


© De Nationale Geologiske UnderSearchelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K | +45 3814 2000 | geus@geus.dk